Informacje uzupełniające

Zachowania konia
Podstawowym instynktem każdego orgnizmu, w tym oczywiście również koni, jest przeżyć i dążyć do zachowania gatunku. W naturze zwierzęta te żyły w stadach wodzą dominującego ogiera, a czasami również klacz. Instynktownie tworzyły układ społecny stada-haremu gwarantujący wszystkim jego członkom bezpieczeństwo.
Harem
Gdy tylko dominujący ogier utworzy harem, rzadko kiedy poszukuje następnych klaczy.Badania prowadzone ostatnio w Stanach Zjednoczonych wykazały, że u wtórnie zdziczłych koni średnia ich liczba w heremie wynosi zaledwie pięć sztuk. W skład tej społeczności wchodzący ogier oraz dwie, trzy klacze ze wspólnym przychówkiem. System podległości dotyczy tutaj wyłącznie układu ogier- klacz. Zazwyczaj samice opiekują się sobą nawzajem w pełnej zgodzie. Podobnie zachowują się też młode ogiery, które nie mają jeszcze własnego haremu. Naturalnym zjawiskiem jest to, że w strukturze stada bądź haremu słabsze i bardziej płochliwe osobniki gromadzą się zwykle wokół dominującej jednostki. Daje im to poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie zapewnia lepsze zaopatrzenie w paszę.
Instynkt stadny
Jest w pełni wykorzystywany przez konie żyjące na wolności. Ale nie tylko... Dlatego znajomości instynktownych zachowań jest równie ważna, gdy hodujemy oswojone konie. Dobrze jest np. znać zasadę ustalania hierarchii panujące w stadzie. Ponieważ dla zwierząt tych jest czymś zupełnie naturalnym, koń odłączony od stada i udomowiony szybko przodkuje się nowemu zwierzchnikowi- np. swojemu właścicielowi. Innym przejawem zachowań stadnych jest wzajemna toaleta. Stojąc w pozycji głowa do ogona, konie iskają sie zębamipo grzbietach i karkach. Pozwala to pozbyć się pasożytów, a także cementuje przyjaźń. Ciekawe, że gdy jeden przestaje iskać, drugi natychmiast podąża jego śladem. Latem stojąc w ten sposób, oganiają się też nawzajem od much. Kolejnym instynktowym zachowaniem jest dążenie do zachowania gatunku. Ciekawe, że dotyczy ono nie tylko ogierów, ale też wałachów. Kiedy więc wypusczamy wiosną konie na pastwisko,pilnujmy by wspólnie z klaczkami, które są w rui, nie pasło się kilka wałachów. Mogą sie bowiem zachować w tej sytuacji jak ogiery, a więc rywalizować o względy samicy. Bezpieczny jest wariant wałach plus kilka klaczy, lecz nigdy na odwrót.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW