WKKW

WKKW - czyli Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, jest konkursem składającym się z trzech

dyscyplin A. ujeżdżenia, B. próby wytrzymałości, C. skoków. Konkursy W.KKW rozgrywane są w trzech klasach : C, N i P. Konkurs ten trwa trzy dni.
Rozgrywa się również tzw. "konkursy WKKW kombinowane". Trwają one jeden, dwa lub trzy dni.

Obok zostały przedstawione programy poszczególnych konkursów WKKK-kombinowanych. Próba terenowa w konkursach WKKW odbywa się na czterech odcinkach. Pierwszy to tzw. "drogi i ścieżki". Drugi to tzw. "steepplechase", czyli bieg z przeszkodami. Długośc tego odcinka wynosi ok. 3,2 km. Później znowu "drogi i ścieżki". Czwartym etapem jest "cross", którego długość wynosi ok. 7,2 km i zawiera 32 przeszkody. Etapy pierwszy i trzeci liczą razem ok. 15,2 km. Cała próba wytrzymałości to 25,6 km do pokonania dla konia.
Zasady przyznawania miejsc :
Obok zostały przedstawione tabele pokazujące mechanizmy oceniania w skokach i próbie wytrzymałościowej. W próbie ujeżdżenia obowiązują zasady oceniania ogólnie przyjęte dla tej dyscypliny. A punkty karne oblicza się w następujący sposób : ilość zdobytych przez zawodnika punktów dzieli się przez ilość sędziow i mnoży przez 0,6. Wynik tego działania daje liczbę punktów bonifikacyjnych. Aby uzyskać liczbę punktów karnych należy odjąć od punktów, które można było zdobyć punkty bonifikacyjne zdobyte przez zawodnika i pomnożyć przez współczynnik (od 0,5 do 1,5 w zależności od trudności próby).
O miejscu w konkursie WKKW decyduje liczba punktów karnych zdobytch przez poszczególnych zawodników. Jeśli to nie wyłoni zwycięzcy o pierwszeństwie decyduje ilość punktów karnych zdobytych przez zawodnika w "cross-country", jeśli to nie da rozwiązania wygrywa zawodnik, który uzyskał mniej punktów karnych w "steepplechase". W dalszej kolejności zwraca się uwagę na czas przejechania krosu. Wygrywa ten zawodnik, którego czas przejazdu był bardziej zbliżony do normy czasu.

Układ dyscyplin w zawodach
WKKW-kombinowane

Zawody

Układ dyscyplin

 

Trzydniowe

Układ taki jak w zwykłym konkursie WKKW

 

Dwudniowe

W dniu pierwszym ujeżdżenie a po 15 min. przerwy skoki. W dniu drugim odbywa się próba

wytrzymałości.

 

Jednodniowe

Przed południem tak jak w zawodach dwudniowych (ujeżdżenie a po 15 min. przerwy skoki). Po południu próba wytrzymałości.

     

Punkty karne przyznawane podczas
próby wytrzymałości

Przewinienie

pkt. karne

 

Przekroczenie normy czasu na odcinku "drogi i ścieżki"

1 pkt za każdą sek.

 

Przekroczenie normy czasu na odcinku "steepplechase"

0,8 pkt za każdą sek.

 

Przekroczenie normy czasu na odcinku "cross"

0,4 pkt za każdą sek.

 

Przekroczenie czasu maksymalnego

eliminacja

 

Pierwsze nieposłuszeństwo

20 pkt

 

Drugie nieposłuszeństwo (na tej samej przeszkodzie)

40 pkt

 

Trzecie nieposłuszeństwo (na tej samej przeszkodzie)

eliminacja

 

Pierwszy upadek

60 pkt

 

Drugi upadek

eliminacja

 

Nie naprawione zbłądzenie z trasy

eliminacja

 

 

Punkty karne przyznawane podczas
skoków

Przewinienie

pkt. karne

 

Zrzutka

5 pkt

 

Pierwsze nieposłuszeństwo

10 pkt

 

Drugie nieposłuszeństwo

20 pkt

 

Upadek

30 pkt

 

Przekroczenie normy czasu

0,25 pkt za każdą sek.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW